रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को कुल बजेट ४४ करोड ७० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन ।

सविधानतः ७५३ वटा स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानि आय व्ययसहितको वित्तीय खाका(बजेट) ल्याउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।जसअनुसार रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाले शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगार,कृषि तथा पशु क्षेत्रको विकास,उद्यग प्रबर्द्धन तथा पूर्वाधार विकास,विपद व्यवस्थापन,पर्यटन सूचना तथा संचार,लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण,सामाजिक सुरक्षा,न्याय तथा मेलमिलाप लगाएत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको उत्प्रेरणा तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८०को बजेट परिवर्तन गाउँपालिका २ का वडाध्यक्ष तथा परिवर्तन गाउँपालिका प्रवक्ता हरिप्रसाद बुढामगरले बजेट भाषण सार्वजनिक गर्नु भएको छ ।
बुढामगरले आगामी वर्ष २०७८÷७९ मा परिवर्तन गाउँपालिकाको कूल बजेट ४४ करोड ७० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबर विनियोजन गर्नु भएको हा े। आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समाणीकरण अनुदान ९ करोड ६६ लाख,शशर्त अनुदान चालू तर्फ १८ करोड १ लाख ,शशर्त अनुदान पुँजीगत तर्फ १ करोड ५८ लाख,विषेश अनुदान २ करोड १२ लाख र राजश्व बाँडफाँड बापतको ९ करोड ८ लाख ५३ हजार गरि कुल ४० करोड ४५ लाख ५३ हजार बजेट प्राप्त भएको छ।यस्तै प्रदेश सरकारबाट समाणीकरण अनुदान ५१ लाख ५ हजार,राजश्व बाँडफाँड बापत ४९ लाख २० हजार,समपूरक अनुदान १ करोड ५० लाख,विषेश अनुदान ६० लाख,शशर्त अनुदान चालु तर्फ ८० लाख गरि कुल ३ करोड ९० लाख २५ हजार बजेट प्राप्त भएको छ।यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी ३५ लाख हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट,प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट र गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानी गरि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा कुल जम्मा बजेट रु.४४ करोड ७० लाख ७८ हजार मात्र अनुमान गरिएको छ।आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटबाट खर्च हुन नसकेको रकम माथि उल्लेखित बजेट आकारमा समाबेश गरिएको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बचत हुन जाने नगद मौज्दात समेत यसै बजेटको अंश भैजाने समेत जनाइएको छ । कुल बजेट ४४ करोड ७० लाख ७८ हजार मात्र मध्ये चालु तर्फ २९ करोड ७४ लाख ४१ हजार २ सय अर्थात ६६.५३ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १४ करोड ९६ लाख ३६ हजार ८ सय अर्थात ३३.४७ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।
बजेट सार्वजनिक कार्यक्रमको सञ्चालन परिवर्तन गाउँपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ध्रुवराज न्यौपानेले गर्नु भएको थियोे।